Gạch Ốp Lát Taicera là gạch được sản xuất tại Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Gạch Taicera nổi tiếng với các loại gạch ốp men khô 30×60. Ngoài ra gạch 60×60 và 80×80 chất lượng cũng rất tốt. Gạch Taicera là gạch liên doanh của đài loan

Gạch Ốp Lát Taicera là gạch được sản xuất tại Khu Công Nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai. Gạch Taicera nổi tiếng với các loại gạch ốp men khô 30×60. Ngoài ra gạch 60×60 và 80×80 chất lượng cũng rất tốt. Gạch Taicera là gạch liên doanh của đài loan

No products were found matching your selection.

Shopping cart