Gạch Ốp Lát Đồng Tâm là gạch có xuất xứ lâu đời nhất trong các hãng gạch, Gạch Đồng Tâm ra đời năm 1969 tại Phú Định, Quận 6, Sài Gòn, do ông Võ Thành Lân sáng lập, với sản phẩm ban đầu là gạch bông sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống. Gạch ốp lát Đồng Tâm cho tới nay là một thương hiệu mạnh, sản phẩm gạch Đồng Tâm rất tốt và bền

Gạch Ốp Lát Đồng Tâm là gạch có xuất xứ lâu đời nhất trong các hãng gạch, Gạch Đồng Tâm ra đời năm 1969 tại Phú Định, Quận 6, Sài Gòn, do ông Võ Thành Lân sáng lập, với sản phẩm ban đầu là gạch bông sản xuất theo phương pháp thủ công truyền thống. Gạch ốp lát Đồng Tâm cho tới nay là một thương hiệu mạnh, sản phẩm gạch Đồng Tâm rất tốt và bền

No products were found matching your selection.

Shopping cart